Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚB → Věda a výzkum → Vědecko-výzkumné skupiny → Laboratoř bioinženýrství
iduzel: 15477
idvazba: 18962
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 19.2.2018 18:47:49
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Laboratoř bioinženýrství

bioinženýrství_vertical

Naše laboratoř se zabývá inženýrskými i biologickými aspekty biotechnologií především v oblasti ochrany životního prostředí:

  • biotechnologie pro odstraňování těkavých látek z odpadních plynů
  • biotechnologie pro odstraňování nitrovaných látek z odpadních vod
  • využití mezofilních a termofilních mikroorganismů v biotechnologiích
  • navrhování bioreaktorů a biotechnologických procesů

 

Personální obsazení

 

Řešená témata

Biologické čištění odpadních vod

Využití náplňových a submerzních reaktorů pro odstraňování směsí perzistentních polutantů (nitroaromatické látky, nitroestery, fenol a jeho deriváty) z kontaminovaných vod. Studium provozních parametrů reaktorů, zátěžových charakteristik a parametrů biokatalyzátoru.                                                                                   

Biologické čištění odpadních plynů

Využití náplňových (biofiltr a biologická zkrápěná kolona) a submerzních (probublávaný a míchaný reaktor) reaktorů pro odstraňování těkavých organických látek (VOCs - benzínu, nafty, směsi acetonu a styrenu a lakařských rozpouštědel  a pachových látek) z odpadních plynů. Výzkum biologických, technologických a inženýrských aspektů konstrukce a provozu biofiltrů. Studium provozních parametrů reaktorů, zátěžových charakteristik a vlastností biokatalyzátoru.                              

Řízení procesů v náplňových a submerzních bioreaktorech používaných v ochraně prostředí 

Měření a regulace koncentrace polutantů v plynné a kapalní fázi, pH, rozpuštěného O2, redox-potenciálu, CO2, teploty apod. Řízení procesů v různých typech náplňových reaktorů (biofiltry, biotrickling filtry) a submerzních reaktorů (probublávané reaktory a míchané reaktory). Kinetika probíhajících biologických a fyzikálně-chemických pochodů - kinetika skokových změn parametrů, kinetika a účinnost degradace různých typů polutantů, kinetika přestupu hmoty. Vhodnost jednotlivých typů reaktorů pro různé typy polutantů, lišících se polaritou molekuly, rozpustností, biodegradovatelností, charakterem – aromatické/alifatické, organické polutanty s/bez heteroatomů.

Meziprodukty degradace a degradační dráhy polutantů životního prostředí

Identifikace a kvantifikace meziproduktů a finálních produktů degradace. Degradační dráhy perzistentních polutantů vody a půdy a sedimentů (nitroaromatické látky, nitroestery, fenol a jeho deriváty) a těkavých organických látek v odpadních plynech (aceton, styren, toluen, xyleny, lakařská rozpouštědla, směsy uhlovodíků – benzín, nafta). Kvalitativní a kvantitativní analýza aniontů a kationtů vznikajících při odštěpení nitroskupiny nitrovaných látek. Izolace, identifikace a charakterizace kmenů směsných kultur degradujících polutanty životního prostředí včetně jejich nároků na prostředí, degradačních schopností a degradačních drah.  

 

Spolupráce

Aktualizováno: 5.10.2016 10:17, Autor: Martin Halecký

Významné výsledky

Vanek T., Silva A., Halecky M., Paca J., Ruzickova I., Kozliak E., Jones K.: Biodegradation of airborne acetone/styrene mixtures in a bubble column reactor. J. Environ. Sci. Health Part A-Toxic/Hazard. Subst. Environ. Eng. 52(9):905-915 (2017) (on-line)

Halecky M., Paca J., Kozliak E., Jones K.: Effect of loading types on performance characteristics of a trickle-bed bioreactor and biofilter during styrene/acetone vapor biofiltration. J. Environ. Sci. Health Part A-Toxic/Hazard., 51(8), 669-678 (2016). IF 1,276 (on-line)

Halecky M., Rousova J., Paca J., Kozliak E., Seames W., Jones K.: Biofiltration of gasoline and diesel aliphatic hydrocarbons, Journal of the Air & Waste Management Association 65(2), 133-144 (2015). ISSN 1096-2247, IF 1,171. (on-line)

Paca J., Halecky M., Karlova P., Gelbicova T., Kozliak E.: Interactions Among Mononitrophenol Isomers During Biodegradation Of Their Mixtures. Journal of Environmental Science and Health, Part A, 50(2), 109-118 (2015). ISSN 1093-4529, IF 1,135. (on-line)

Halecký M., Špačková R., Páca J., Stiborová M., Kozliak E.: Biodegradation of nitroglycerin and ethylene glycol dinitrate by free and immobilized mixed cultures, Water Res. 48(1), 529–537 (2014). ISSN: 0043-1354. IF 4,655. (on-line)

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Ústav biotechnologie, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi