Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚB → Věda a výzkum → Vědecko-výzkumné skupiny → Laboratoř aplikované biologie → Biotechnologická produkce a aplikace rhamnolipidů
iduzel: 22035
idvazba: 27407
šablona: stranka
čas: 30.1.2023 23:08:39
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 22035
idvazba: 27407
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ub.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 22035
path: 8548/5338/5339/5342/5355/15476/15478/22035
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Biotechnologická produkce a aplikace rhamnolipidů

Biosurfaktanty jsou strukturně rozmanitá skupina povrchově aktivních látek produkovaných mikroorganismy. Mezi jejich výhody náleží dobré emulsifikační schopnosti za nízkých koncentrací, nízká toxicita, vysoká degradabilita, stability v širším rozmezí pH a salinity, ale i vysoká biologická aktivita což umocňuje jejich potenciál pro využití v ochraně životního prostředí či lékařství. Rostoucí význam rhamnolipidů, jako široce využitelných mikrobiálních surfaktantů, vyžaduje vývoj nových produkčních systémů, které budou nejen výkonné, ale i určující  funkci / vlastnosti finálního produktu. V této souvislosti je experimentální práce Laboratoře zaměřena na řešení dílčích otázek tohoto požadavku, spojených s producentem RL, vlastní produkcí, produktem a jeho funkcí. Společným základem tohoto přístupu je předpoklad, že přirozeně produkovaný rhamnolipidový biosurfaktant je vždy směsí více rhamnolipidových kongenerů, jejichž typový profil je modulovatelný a specificky určující funkci a vlastnosti produkované směsi. V rámci firemní spolupráce Laboratoře je tento předpoklad podstatou vývoje RL aditiv určitých bioremediací.

Řešitelé: prof. RNDr. Vladimír Jirků, DrSc., prof. Ing. Jan Masák, CSc., doc. Ing. Olga Maťátková, Ph.D., Ing. Richard Ježdík

Spolupráce: MBÚ AVČR

Řešené úkoly:

  • Charakterizace
  1. faktorů určujících reprodukovatelnost a výtěžnost mimobuněčné produkce rhamnolipidu určitého typu
  2. faktorů modulujících typ rhamnolipidu
  3. technologické použitelnosti konkrétních rhamnolipidů, včetně protokolu přípravy jejich preparátů.
  • Vliv rhamnolipidů, popř. jejich kombinace s humínovými látkami, na funkce buněčných populací několika buněčných taxonů.
  • Průběžný vývoj banky bakteriálních producentů rhamnolipidů
  • Fyziologická modulace mimobuněčné produkce rhamnolipidů
  • Scale-up kultivace producenta a separace produktu
  • aplikace rhamnolipidů v reálné bioremediaci
Aktualizováno: 11.6.2018 15:40, Autor: Martin Halecký

Výbrané publikace

Jirků V., Čejková A., Schreiberová O., Ježdík R., Masák J.: Multicomponent biosurfactants — A “ Green Toolbox” extension, Biotechnology Advances 33(6), 1272–1276 (2015) ISSN: 0734-9750, IF 8.905. (on-line)

Hošková M., Ježdík R., Schreiberová O., Chudoba J., Šír M., Čejková M., Masák J., Jirků V., Řezanka T.: Structural and physiochemical characterization of rhamnolipids produced by Acinetobacter calcoaceticus, Enterobacter asburiae and Pseudomonas aeruginosa in single strain and mixed cultures. Journal of Biotechnology 193(10), 45-51 (2015) ISSN: 0168-1656, IF = 2,884. (on-line)

Kriklavova, L., Truhlar, M., Skodova, P., Lederer, T., Jirku, V.: Effects of a static magnetic field on phenol degradation effectiveness and Rhodococcus erythropolis growth and respiration in a fed-batch reactor. Bioresource Technol 167 (2014), 510-513. IF 5,039 (on-line)

Hošková M., Schreiberová O., Ježdík R., Chudoba J., Masák J., Sigler K. Characterization of rhamnolipids produced by non-pathogenic Acinetobacter and Enterobacter bacteria. Bioresource Technology, 130, 510-516 (2013). (IF 4,75) (on-line)

Schreiberová O., Hedbávná P., Čejková A., Jirků V. a Masák J.: Effect of surfactants on the biofilm of Rhodococcus erythropolis, a potent degrader of aromatic pollutants. New Biotechnology, 30(1), 62-68 (2012). IF 2,756 (on-line)

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Ústav biotechnologie, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi