Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚB → Aktivity ústavu → Konference
iduzel: 7886
idvazba: 8953
šablona: stranka_ikona
čas: 23.6.2024 14:10:16
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 7886
idvazba: 8953
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ub.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/aktivity-ustavu/konference'
iduzel: 7886
path: 8548/5338/5339/5342/5512/7886
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Konference

Konference a semináře pořádané nebo spolupořádané naším ústavem

Biotech & Czech-Swiss Symposium with exhibition

Členové organizačního výboru si dovolují Vás a Vaše spolupracovníky co nejsrdečněji pozvat na pravidelné biotechnologické symposium Biotech & Czech-Swiss Symposium with exhibition organizované ve spolupráci se švýcarskými kolegy, které se koná v Praze. Jedná se o tradiční mezinárodní, která je tematicky zaměřena na oblast farmaceutické a potravinářské biotechnologie, aplikace pro udržitelný rozvoj a novinky v oblasti bioprocesů. V rámci konference se uskuteční i několik workshopů, jejichž cílem je posílení spolupráce mezi akademickou a průmyslovou sférou na národní i mezinárodní úrovni, které budou dobrou příležitostí pro navázání kontaktů průmyslových partnerů nejen se studenty a absolventy universit, ale i ostatními vědeckými týmy.


International Conference on Chemical Technology

Mezinárodní konference o chemických technologiích (ICCT) je významnou událostí, na které se scházejí odborníci z chemického průmyslu, akademické obce a politické sféry, aby řešili naléhavé výzvy související s dekarbonizací, udržitelností a zelenou dohodou. Zaměřuje se na pokrokové technologie snižující uhlíkovou stopu, inovativní recyklační chemii a zelenou katalýzu, což odráží strategické posuny směrem k udržitelnosti v přístupu společnosti k životu, vzdělávání a výzkumu. ICCT, konající se v Mikulově, podporuje spolupráci a diskusi mezi odborníky, výzkumnými pracovníky i pedagogy s cílem podpořit prosperující a udržitelný chemický průmysl.

Pivovarsko-sladařský seminář

Plzeňský Prazdroj a.s., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze tradičně na podzim každého sudého roku pořádají Pivovarsko-sladařský seminář v Plzni. Tato akce je příležitostí nejen pro sdělení aktuálních poznatků z naší vědecko-výzkumné základny, ale rovněž možností představit novinky z oblasti technické a technologické. I proto účast na tomto semináři převyšuje 200 osob, včetně vedoucích pracovníků z českých i některých zahraničních pivovarů a sladoven.


Konference Kvasná chemie a bioinženýrství

Konference je zaměřena na teoretické a praktické poznatky z bakalářských, diplomových a doktorských prací řešených na Ústavu biotechnologie v rámci studijního oboru Biotechnologie a dalších tematicky příbuzných prací řešených na ostatních ústavech Fakulty potravinářské a biochemické technologie, VŠCHT Praha. Součástí konference jsou dva semináře:

  • Seminář – Pivovarství a kvasné technologie
  • Seminář – Environmentální biotechnologie


Posláním konference je navázání kontaktů mezi studenty a potenciálními zaměstnavateli.
Spolupracující firmy se mohou na semináři aktivně presentovat a využít tak možnost oslovit mladé odborníky, kteří za několik let mohou zastávat významné pozice v biotechnologických společnostech a společnostech kvasného průmyslu.


Konference Technologie a hodnocení výrobků nápojového průmyslu

Konference je tradičně pořádána v Plzni a je zaměřena na problematiku výzkumu, výroby a kontroly alkoholických a nealkoholických nápojů.

Součástí konference je exkurze do vybraného závodu kvasného průmyslu, spojená s hodnocením výrobků.

Aktualizováno: 21.3.2024 16:25, Autor: Jana Michailidu

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Ústav biotechnologie, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi