Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚB → Věda a výzkum → Řešené projekty
iduzel: 7883
idvazba: 8950
šablona: stranka
čas: 1.10.2022 01:35:42
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 7883
idvazba: 8950
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ub.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/resene-projekty'
iduzel: 7883
path: 8548/5338/5339/5342/5355/7883
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Řešené projekty

Zvýšení účinku biokontrolního agens Pythium oligandrum studenou plazmou proti plísňovým biofilmům, 22-13745S
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR)
Řešitel: prof. Ing. Tomáš Brányik, Ph.D., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Spoluřešitel: doc. Ing. Irena Kolouchová, Ph.D., Ústav Biotechnologie, VŠCHT Praha
Období řešení: 2022-2024

Allosterická místa SARS-CoV-2 RNA polymerasy a opravná aktivita exoribonukleasy: perspektivní cíle nových antivirotik, 22-17118S
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR)
Řešitel: prof. Dr. Ing. Michaela Rumlová, Ústav Biotechnologie, VŠCHT Praha
Spoluřešitel: Dr. Zlatko Janeba, ÚOCHB
Období řešení: 2022-2024

Komplexní vývoj mikrobiologického činitele pro pivovarství, EG 20_321/0024380
Poskytovatel: MPO – OPPIK
Řešitel: EPS biotechnology
Spoluřešitel: Prof. Ing. Pavel Dostálek, CSc.,  Ústav biotechnologie, VŠCHT Praha - Technopark Kralupy
Období řešení: 2021-2023

Systém pro zefektivnění rostlinné výroby a mikrobiologických procesů, FW03010433
Poskytovatel: TAČR; program TREND
Řešitel: INTER -TRADE PRAHA spol. s r.o.,
Další spoluřešitelé: Prof. Ing. Pavel Dostálek, CSc.,  Ústav biotechnologie, VŠCHT Praha; Česká zemědělská univerzita v Praze
Období řešení: 2021-2023

Modulace stability hexamerní sítě kapsidového proteinu: slibný cíl pro inhibici HIV-1, 20-19906S
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR)
Řešitel: prof. Dr. Ing. Michaela Rumlová, Ústav Biotechnologie, VŠCHT Praha
Období řešení: 2020-2022

Biofiltrační impregnované kompozitní materiály a substráty, FW01010370
Poskytovatel: TAČR; program TREND
Řešitel: Ing. Luboš Zápotocký Ph.D. (Dekonta a.s.)
Spoluřešitel: doc. Ing. Martin Halecký, Ph.D., Ústav Biotechnologie, VŠCHT Praha
Období řešení: 2020-2023

Pulzní elektrické pole jako inovativní nástroj snižující výskyt mikromycet rodu Fusarium a mykotoxinů v řetězci ječmen-slad-pivo, 20-14649S
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR)
Řešitel: doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D. (Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha)
Členové řešitelského týmu za Ústav biotechnologie: Ing. Marcel Karabín, Ph.D.; Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D.; Ing. Jakub Nešpor
Období řešení: 2020-2022

Biorafinace jako oběhové technologie, TN01000048
Poskytovatel: TAČR; program Národní centra kompetence
Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR
Řešitel: Ing. Olga Šolcová, CSc.
Spoluřešitelská pracoviště: 15 pracovišť včetně VŠCHT Praha - za Ústav biotechnologie prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.
Období řešení: 2019-2022

Využití odpadů z mlékáren pro produkci nových mléčných výrobků a doplňků stravy s přídavkem mikrořas nebo jejich komponent, QK1910300
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Hlavní řešitel: prof. Ing. Tomáš Brányik Ph.D., Ústav Biotechnologie, VŠCHT Praha
Spoluřešitelé: EcoFuel s.r.o., Ekomilk a.s., Ingredia s.r.o., VÚM s.r.o.
Období řešení: 2019-2022

Výzkum a vývoj pomocných látek pro výživu a vitalitu rostlin, TH04030109
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TAČR) – Program Epsilon
Řešitel: doc. Ing. Irena Kolouchová, Ph.D., Ústav Biotechnologie, VŠCHT Praha
Období řešení: 2019-2022

Aktualizováno: 4.1.2022 14:40, Autor: Martin Halecký

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Ústav biotechnologie, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi