Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚB → Věda a výzkum → Řešené projekty
iduzel: 7883
idvazba: 8950
šablona: stranka_ikona
čas: 22.10.2018 17:17:58
verze: 4480
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Řešené projekty

Společný projekt na posouzení bezpečnosti a biologických aktivit potravinářských výrobků fermentovaných houbou Monascus podle evropských standardů, projekt č. 8H17043
Poskytovatel: MŠMT, Mobility ČR-Čína
Hlavní řešitel: doc. Dr. Ing. Petra Patáková, Ústav biotechnologie, VŠCHT
Spoluřešitel: prof. Fusheng Chen, Huazhong Agricultural University, Wuhan, China
Období řešení: 2017-2018
Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na vlastnosti vloček tvořených během koagulace/flokulace při úpravě vody, GAČR 18-05007S
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR)
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Martin Pivokonský Ph.D., Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i., Praha
Spoluřešitel: prof. Ing. Tomáš Brányik Ph.D., Ústav Biotechnologie, VŠCHT Praha
Období řešení: 2018-2020
 
Fullerenové inhibitory HIV-1, LTAUSA17061
Poskytovatel: MŠMT Inter-excelence
Hlavní řešitel: Dr. Ing. Michaela Rumlová, Ústav Biotechnologie, VŠCHT Praha
Období řešení: 2017-2021
 
Interakce genomové a subgenomové RNA flavivirů s hostitelskými a virovými proteiny, 18-27204S
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR)
Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Libor Grubhoffer CSc, Biologické centrum AV ČR v.v.i., České Budějovice
Spoluřešitel: Dr. Ing. Michaela Rumlová, Ústav Biotechnologie, VŠCHT Praha
Období řešení: 2018-2020
 
Studium role kapsidového proteinu v časné fázi HIV-1 replikačního cyklu využitím nově identifikovaných sloučenin, stabilizujících kapsidové komplexy, 17-25602S
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR)
Řešitel: Dr. Ing. Michaela Rumlová, Ústav Biotechnologie, VŠCHT Praha
Období řešení: 2017 - 2019
 
Combined production of biobutanol and succinate with lignocellulosic biomass, LTACH 17006
Poskytovatel: MŠMT, projekt Inter-Action
Řešitel: prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., Ústav Biotechnologie, VŠCHT Praha
Spoluřešitel: Jianan Zhang, Tsinghua University, Beijing, China
Období řešení: 2017-2019
 
Interakce nanočástic modifikovaných přírodními látkami s biofilmy patogenních mikroorganismů, GA17-15936S
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR)
Řešitel: prof. Ing. Demnerová Kateřina, CSc., Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha
Spoluřešitel: prof. Ing. Jan Masák, CSc., Ústav Biotechnologie, VŠCHT Praha
Období řešení: 2017 - 2019
 
Vztah mezi efluxem butanolu a tolerancí k butanolu u klostridií, 17-00551S
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky, GAČR
Řešitel: doc. Dr. Ing. Petra Patáková, Ústav Biotechnologie, VŠCHT Praha
Spoluřešitel: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D., VUT Brno
Období řešení: 2017-2019
 
Vývoj nových plodin s cílem produkce potravinářských výrobků s vyšší výživovou hodnotou, QJ1610202
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Příjemce: VŠCHT Praha
Řešitel: prof. Ing. Zdeněk Bubník, CSc., Ústav sacharidů a cereálií
Spoluřešitelé: prof. Ing. Pavel Dostálek, CSc.; prof. Tomáš Brányik, Ph.D., Ústav Biotechnologie, VŠCHT Praha
Období řešení: 2016 - 2018
 
Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků, TE02000177
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TAČR)
Příjemce: Mendlova universita v Brně
Řešitel: Doc.Ing. Radim Cerkal, Ph.D.
Spoluřešitelské pracoviště: Ústav Biotechnologie, VŠCHT Praha (prof. Ing. Pavel Dostálek, CSc.)
Období řešení: 2014 - 2019
 
Centrum kompetence pro výzkum biorafinací, TE01020080
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TAČR)
Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Řešitel: Ing. Olga Šolcová, CSc.
Spoluřešitelské pracoviště: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.); Botanický ústav AV ČR, v. v. i.; BRIKLIS, spol. s r.o., EcoFuel Laboratories s.r.o.; AGRA GROUP a.s.; RABBIT Trhový Štěpánov a.s.
Období řešení: 2012 – 2019
Aktualizováno: 2.2.2018 10:17, Autor: Martin Halecký

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Ústav biotechnologie, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi