Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚB → Věda a výzkum → Řešené projekty
iduzel: 7883
idvazba: 8950
šablona: stranka
čas: 15.1.2021 16:33:44
verze: 4752
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Řešené projekty

Modulace stability hexamerní sítě kapsidového proteinu: slibný cíl pro inhibici HIV-1, 20-19906S
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR)
Řešitel: doc. Dr. Ing. Michaela Rumlová, Ústav Biotechnologie, VŠCHT Praha
Období řešení: 2020-2022

Biofiltrační impregnované kompozitní materiály a substráty, FW01010370
Poskytovatel: TAČR; program TREND
Řešitel: Ing. Luboš Zápotocký Ph.D. (Dekonta a.s.)
Spoluřešitel: doc. Ing. Martin Halecký, Ph.D., Ústav Biotechnologie, VŠCHT Praha
Období řešení: 2020-2023

Pulzní elektrické pole jako inovativní nástroj snižující výskyt mikromycet rodu Fusarium a mykotoxinů v řetězci ječmen-slad-pivo, 20-14649S
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR)
Řešitel: doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D. (Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha)
Členové řešitelského týmu za Ústav biotechnologie: Ing. Marcel Karabín, Ph.D.; Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D.; Ing. Jakub Nešpor
Období řešení: 2020-2022

Nové ‚maskované‘ fusariové mykotoxiny vyskytující se ve sladu a pivu, objasnění jejich vzniku a návrh strategií pro jejich minimalizaci, 8E18B045
Poskytovatel: MŠMT ČR, česko-bavorské výzkumné projekty
Řešitel: doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D. (Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha)
Člen řešitelského týmu za Ústav biotechnologie: Ing. Jakub Nešpor
Období řešení: 2018-2020

Biorafinace jako oběhové technologie, TN01000048
Poskytovatel: TAČR; program Národní centra kompetence
Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR
Řešitel: Ing. Olga Šolcová, CSc.
Spoluřešitelská pracoviště: 15 pracovišť včetně VŠCHT Praha - za Ústav biotechnologie prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.
Období řešení: 2019-2020

Využití odpadů z mlékáren pro produkci nových mléčných výrobků a doplňků stravy s přídavkem mikrořas nebo jejich komponent, QK1910300
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Hlavní řešitel: prof. Ing. Tomáš Brányik Ph.D., Ústav Biotechnologie, VŠCHT Praha
Spoluřešitelé: EcoFuel s.r.o., Ekomilk a.s., Ingredia s.r.o., VÚM s.r.o.
Období řešení: 2019-2022

Mikroporézní polyurethany s řízenou rychlostí biodegradace, 19-08549S
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR)
Řešitel: Ing. Hynek Beneš Ph.D, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitel: doc. Ing. Martin Halecký, Ph.D., Ústav Biotechnologie, VŠCHT Praha
Období řešení: 2019-2021

Ekologie extrémofilních MO ve vodách kulturně významných českých pramenů, 18-00036S
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR)
Řešitel: doc. Ing. Ondřej Uhlík Ph.D., Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha
Spoluřešitel: doc. Ing. Irena Kolouchová, Ph.D., Ústav Biotechnologie, VŠCHT Praha
Období řešení: 2018-2020

Vztah endofytní mikroflory a metabolomu Vitis vinifera, 18-26463S
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR)
Řešitel: doc. Ing. Milena Stránská Ph.D, Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha
Spoluřešitel: doc. Ing. Irena Kolouchová, Ph.D., Ústav Biotechnologie, VŠCHT Praha
Období řešení: 2018-2020

Vinné produkty s přidanou hodnotou, TH03030271
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TAČR) – Program Epsilon
Řešitel: doc. Ing. Irena Kolouchová, Ph.D., Ústav Biotechnologie, VŠCHT Praha
Období řešení: 2018-2021

Výzkum a vývoj pomocných látek pro výživu a vitalitu rostlin, TH04030109
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TAČR) – Program Epsilon
Řešitel: doc. Ing. Irena Kolouchová, Ph.D., Ústav Biotechnologie, VŠCHT Praha
Období řešení: 2019-2022

Spolupráce při vývoji vín se zvýšeným obsahem resveratrolu, 17/005/16220/564/000088
Poskytovatel: Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) – Program Rozvoje venkova
Řešitel: Nové vinařství, a.s.
Spoluřešitel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (doc. Ing. Irena Kolouchová, Ph.D.)
Období řešení: 2018-2021

Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na vlastnosti vloček tvořených během koagulace/flokulace při úpravě vody, GAČR 18-05007S
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR)
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Martin Pivokonský Ph.D., Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i., Praha
Spoluřešitel: prof. Ing. Tomáš Brányik Ph.D., Ústav Biotechnologie, VŠCHT Praha
Období řešení: 2018-2020
 
Fullerenové inhibitory HIV-1, LTAUSA17061
Poskytovatel: MŠMT Inter-excelence
Hlavní řešitel: doc. Dr. Ing. Michaela Rumlová, Ústav Biotechnologie, VŠCHT Praha
Období řešení: 2017-2021
 
Interakce genomové a subgenomové RNA flavivirů s hostitelskými a virovými proteiny, 18-27204S
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR)
Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Libor Grubhoffer CSc, Biologické centrum AV ČR v.v.i., České Budějovice
Spoluřešitel: doc. Dr. Ing. Michaela Rumlová, Ústav Biotechnologie, VŠCHT Praha
Období řešení: 2018-2020
 
Aktualizováno: 7.1.2020 16:03, Autor: Martin Halecký

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Ústav biotechnologie, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi