Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚB → Studium → Absolventi
iduzel: 15495
idvazba: 19435
šablona: stranka_ikona
čas: 23.6.2024 14:31:44
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 15495
idvazba: 19435
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ub.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/absolventi'
iduzel: 15495
path: 8548/5338/5339/5342/5354/15495
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Absolventi

Příběhy našich absolventů

 ◳ Raschmanová_W (jpg) → (šířka 215px)

Hana Raschmanová

Vystudovaný obor na VŠCHT

Biotechnologie

Téma disertační práce

Vliv kultivačních podmínek na post-translační modifikace rekombinantních proteinů (školitel prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.)

Současná pracovní pozice

Bene Meat Technologies a.s. - český biotechnologický start-up zaměřený na výzkum a vývoj technologie na výrobu kultivovaného masa v průmyslovém měřítku.

Naším cílem je vyvinout “kultivované maso”, tedy vypěstovat skutečnou živočišnou tkáň, která by v obchodech plnohodnotně nahradila maso z poražených zvířat. Má práce zahrnuje výzkum v laboratoři na živých buňkách, načítání nejnovějších vědeckých publikací i navazování spoluprací s různými akademickými nebo komerčními partnery.

Jak mě studium na VŠCHT připravilo na současnou práci

VŠCHT mi poskytla solidní vědomostní přehled, od kterého se dobře odráží do specifických zákoutí vědy. Naučila mě pracovat se zdroji informací, efektivně si organizovat práci v laboratoři a zodpovídat si za odvedenou práci. Cením si také kontaktů, které mi z dob studia na škole zůstaly.

Kdybych si volila znovu, jdu opět na VŠCHT. :) Skvělí lidé, příprava na realitu života a super vzpomínky. 💜


 ◳ Pekárek_w (jpg) → (originál)Lukáš Pekárek

Vystudovaný obor na VŠCHT

Biotechnologie léčiv (Bakalář + Inženýr)

Téma diplomové práce

Hledání interakčních motivů na vybraných úsecích genomové RNA pro vazbu s C proteinem viru Dengue (školitel prof. Dr. Ing. Michaela Rumlová)

Současná pracovní pozice

Helmholtz institute for RNA-based research (Německo) a současně doktorské studium na Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Německo).

V naší laboratoři studujeme triky, které využívají některé viry, aby zmanipulovali naše buňky během infekce. Konkrétně se zabýváme, jakými způsoby ovlivňují translaci. V průběhu translace dochází k překladu genetické informace uložené v mRNA za vzniku nového proteinu. No a já konkrétně se snažím objasnit, jak to celé ovlivňuje struktura (3D tvar) překládané virové RNA.

Do mé pracovní náplně tak patří "klasická" práce v laboratoři (PCR, klonování bakterií, syntéza RNA a další experimenty), ale i práce na počítači, kam spadá analýza a vizualizace experimentálních dat (Python, R atd.), čtení odborné literatury a čas od času taky tvorba odborné literatury – psaní článků. To všechno v mezinárodním týmu s kolegy z celého světa :)

Jak mě studium na VŠCHT připravilo na současnou práci

Studium na VŠCHT mě především naučilo přemýšlet. "Na memorování je papír, mozek je na myšlení" jak říká pan prof. Kvíčala. Dále mi studium dalo dostatečně robustní základ znalostí, na kterých bylo možné stavět během mého následného doktorského studia. A to zejména v oblasti matematiky/fyziky a různých "inženýrských" počtů. V neposlední řadě bych také ocenil možnost vyjet do zahraničí (VŠCHT nabízí hned několik způsobů, jak vycestovat na kratší či delší pobyty). To mi jednoznačně pomohlo rozšířit si obzory a ujasnit, co chci dál dělat.

Chemii jsem opravdu pořádně pochopil až právě na VŠCHT, kde místo (dnes snad již přežitého) "středoškolského" memorování, se probíraly principy a mechanismy reakcí. To člověku umožnilo mnohem lépe aplikovat získané znalosti i mimo probíranou tematiku. Mezi mé oblíbené předměty patřili hlavně různé laboratorní kurzy, biofyzika a koloidní chemie.


 ◳ Maryna Vasylkivska_W (jpg) → (originál)Maryna Vasylkivska

Vystudovaný obor na VŠCHT

Biotechnologie

Téma disertační práce

Faktory ovlivňující produkci butanolu u solventogenních klostridií (školitelka prof. Dr. Ing. Petra Patáková)

Současná pracovní pozice

Jsem výzkumná pracovnice v CLIPu (Childhood Leukaemia Investigation Prague, Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol) a zaměřuji se na studium metabolismu nádorových buněk.

Aktuálně se zabývám rolí glutamátu a dalších aminokyselin v léčbě dětských leukemií L-asparaginázou. Má práce zahrnuje měření buněčné stresové odpovědi, práci s metabolickými esejemi a stable isotope tracing.

Jak mě studium na VŠCHT připravilo na současnou práci

Studium na Ústavu biotechnologie mi poskytlo široké spektrum zkušeností a dovedností, zejména schopnost kritického myšlení, připravenost a otevřenost učit se novým věcem, schopnost práce pod tlakem. Obzvlášť oceňuji kurz „Effective scientific writing”, díky kterému jsem se naučila základy psaní vědeckých článku.

Doktorské studium na Ústavu Biotechnologie pro mě bylo transformativní mimo jiné i proto, že jsem během něj poznala svého manžela :)


 ◳ Chalupa_W (jpg) → (šířka 215px)Jan Chalupa

Vystudovaný obor na VŠCHT

Biotechnologie

Téma disertační práce

Vývoj a ověření nových konstrukčních řešení bioreaktorů a náplňových materiálů pro odstraňování těkavých polutantů z odpadních plynů (školitel doc. Ing. Martin Halecký, Ph.D.)

Současná pracovní pozice

Quinta-Analytica - pracuji jako Odpovědný analytik, vedoucí validačního týmu.

Zabývám se vývojem, validací a transferem analytických HPLC-MS/MS a ICP-MS metod pro analýzu farmakologických substancí. Dále pak zajištuji zpracování a dokumentaci analytické části bioekvivalenčních studií.

Jak mě studium na VŠCHT připravilo na současnou práci

Během studia na VŠCHT jsem získal teoretické znalosti z oblasti analytické chemie, biologie a chemického inženýrství. V Laboratoři Bioinženýrství na Ústavu Biotechnologie jsem se naučil samostatně řešit problémy během magisterského a poději doktorského studia. Na odborné stáži na University of North Dakota během doktorského studia jsem se získal zkušenosti s HPLC-MS/MS systémy, které využívám v současném zaměstnání.

Doktorské studium na Ústavu Biotechnologie pro mě bylo transformativní mimo jiné i proto, že jsem během něj poznal svoji manželku :-)


 ◳ medailonek_vscht_Lucinka Gharwalova_w (jpg) → (originál)Lucia Gharwalová

Vystudovaný obor na VŠCHT

Biotechnologie

Téma disertační práce

Study of the fatty acid profile of microorganisms and their potential application (školitel doc. Ing. Irena Jarošová Kolouchová, Ph.D.)

Současná pracovní pozice

CreativeDock - je společnost na budování a rozšiřování digitálních podniků a produktů. V CreativeDock pracuji jako datová analytička, především tvorba reporting. Když z business hlediska potřebují zhodnotit data, zjistit jaké jsou trendy atd., tak vytáhnu surové data z databáze a zpracuju je tak, aby s nimi pak mohli pracovat (do grafů a tabulek).

Jak mě studium na VŠCHT připravilo na současnou práci

VŠCHT mi poskytla možnost pracovat samostatně na projektech, vedla mě k analytickému myšlení, naučila mě pracovat se zpracovat data, hledat trendy. Kromě toho bylo na VŠCHT možnost se vzdělávat i mimo běžných osnov a tak jsem se dostala např. na kurz programování v R (programovací jazyk pro statistickou analýzu dat a jejich grafické zobrazení).

Studium na VŠCHT bylo skvělé období v mém životě a vždy na studium vzpomínám s láskou a hrdě se k škole hlásím.


 ◳ Králová_w (jpg) → (originál)Anna Králová

Vystudovaný obor na VŠCHT

Biotechnologie léčiv

Téma diplomové práce

Role motivů zinkových prstů při vbalování genomové RNA Mason-Pfizerova opičího viru (školitel prof. Dr. Ing. Michaela Rumlová)

Současná pracovní pozice

Krajská nemocnice Liberec a.s. - oddělení klinické biochemie na pozici jiný odborný pracovník chemicko-biologického zaměření. Dále jsem jako externí “pedagog” při Střední a vyšší odborné zdravotnické škole v Liberci

Oddělení klinické biochemie se zabývá vyšetřením krve, moči, mozkomíšního moku, potu i jiného biologického materiálu s použitím řady biochemických, analytických, imunochemických, radioizotopových a mikroskopických metod. Analýzy jsou prováděny nejen pro pacienty ze všech oddělení a center Krajské nemocnice Liberec, ale i pro pacienty ordinací praktických a odborných lékařů v Liberci a okolí. Mnoho speciálních vyšetřovacích metod je vykonáváno i pro okolní nemocnice v regionu.

Pro obor Diplomovaný zdravotní laborant na Střední a vyšší odborné zdravotnické škole zaštiťuji praktická cvičení z klinické biochemie. Studenti si postupně osvojují a prohlubují znalosti práce v biochemické laboratoři.

Jak mě studium na VŠCHT připravilo na současnou práci

VŠCHT mi dala skvělý základ co se týče práce v laboratoři, ta je pro mě denním chlebem. Každý den využívám znalosti, které jsem získala během přednášek z biochemie, fyzikální chemie, atd. VŠCHT mě naučila nad problémy přemýšlet, dávat si různá fakta a výsledky do souvislostí a následně vyhodnotit.

Jako pedagog čerpám ze zkušeností, které jsem nasbírala na přednáškách a cvičeních z různých předmětů. Snažím se, aby moje hodiny byly stejně poutavé a studenti odcházeli s pocitem, že se dozvěděli něco nového.

Jako velký bonus beru fakt, že mi VŠCHT dala mi nahlédnout “pod pokličku” různým zajímavým oborům, které jsou velmi zajímavé a do budoucnosti velmi přínosné, jako genové inženýrství apod. Pro mnohé sci-fi, pro mě, jakožto zdravotníka, velký příslib do budoucna v terapii mnohých onemocnění, které prozatím terapii postrádají.

PS: Kdo může říct, že má ve škole vlastní pivovar?


 ◳ VSCHT_Jakub Nešpor (jpg) → (originál)Jakub Nešpor

Vystudovaný obor na VŠCHT

Biotechnologie

Téma disertační práce

Vliv technologických operací na obsah těkavých látek v kvašených nápojích (školitel prof. Ing. Pavel Dostálek, CSc.)

Současná pracovní pozice

Plzeňský Prazdroj a.s. – technolog v Plzeňském pivovaru. Zabývám se produkcí a dohledem na kvalitu sladu plzeňského typu pro pivovary Gambrinus, Velko-popovický Kozel a Pilsner Urquell.

Jak mě studium na VŠCHT připravilo na současnou práci

VŠCHT byla v první řadě zábava, bylo super potkat a spolupracovat se spoustou zajímavých lidí z oboru. Během studia člověk dostane řadu možností obhájit svou práci, svůj výzkum na mezinárodních konferencích před špičkami z oboru, kde může navázat kontakty do budoucna a to se hodí ne? Během studia jsem se naučil celou řadu poznatků, ovšem naučit se přístup k informacím a rychlou a efektivní práci s nimi společně s analyticky kritickým myšlením, je něco co použijete ve své práci téměř každý den. Zároveň práce v laboratoři a na projektech člověka naučí systematičnosti i pečlivosti. A společně s tím se vám během studia nabízí i možnost vycestovat do zahraničí a to člověku dá nezapomenutelnou životní lekci, kterou v budoucnu nejednou zúročí.


 ◳ medailonek_vscht_Kubickova_foto_W (jpg) → (originál)Adéla Kubíčková

Vystudovaný obor na VŠCHT

Biotechnologie a bioinženýrství

Téma diplomové práce

Charakterizace bakteriálních izolátů z radonových pramenů (vedoucí diplomové práce doc. Ing. Irena Jarošová Kolouchová, Ph.D.)

Současná pracovní pozice

SCT Cell Manufacturing s.r.o. - SCTbio je biotechnologická společnost, která se zabývá výrobou testovaných léčivých přípravků založených na buněčné terapii pro léčbu onkologických onemocnění. Hlavním projektem je CAR T terapie, u které se přípravky vyrábějí každému pacientovi na míru z jeho vlastních geneticky upravených T-lymfocytů.

Já pracuji přímo v oddělení výroby, které zajišťuje příjem vzorků a samotnou výrobu léčivého přípravku v superčistých laboratořích. Součástí pracovní náplně je také podílení se na hladkém chodu superčistých prostor a dodržování Správné výrobní a dokumentační praxe.

Jak mě studium na VŠCHT připravilo na současnou práci

Díky studiu na VŠCHT jsem získala teoretické znalosti v mnoha oblastech, což se hodí, protože mám celkově širší přehled a jsem schopná komunikovat s lidmi z různých odvětví. Samozřejmě jsem získala i praktické zkušenosti. Naučila jsem se pracovat v laboratoři v laminárním boxu a měla jsem možnost se seznámit s mnoha přístroji, což je v dnešní moderní době technologií důležité. V rámci diplomové práce jsem se podívala i na Ústav akademie, kde jsem měla příležitost vidět, jak to chodí na jiném pracovišti.

Jsem moc ráda, že jsem vypracovávala bakalářskou i diplomovou práci na Ústavu biotechnologie v laboratoři I01 pod vedením doc. Ing. Jarošové Kolouchové. Vždy mi všichni ochotně poradili a pomohli a naučila jsem se tam plno užitečných věcí.


 ◳ Marek Drahokoupil_medailonek (jpg) → (originál)Marek Drahokoupil

Vystudovaný obor na VŠCHT

Biotechnologie

Téma disertační práce

Mikrobiální produkce kyseliny mléčné nebo kyseliny máselné (školitelka prof. Dr. Ing. Petra Patáková)

Současná pracovní pozice

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. – pracuji jako vedoucí kontroly léčiv kde zajišťuji provádění kontrolních analýz surovin, meziproduktů a hotových výrobků; propouštění surovin a meziproduktů do výroby; provádění potřebných validací ve výrobě a v kontrole jakosti; provádění stabilitních studií; periodické přezkoumání jakosti všech registrovaných léčivých přípravků; provádění technologických operací ve spolupráci s vedoucím výroby při výrobě léčiv; dodržování kontrolních postupů podle příslušných norem a SOP.

Jak mě studium na VŠCHT připravilo na současnou práci

Své studium jsem započal na Univerzitě Karlově, ale až po bakalářském studiu jsem objevil svou „alma mater“, a to VŠCHT. Na VŠCHT jsem vystudoval magisterský, a poté i doktorský studijní program v oboru Biotechnologie. Během svého studia jsem získal mnoho teoretických znalostí, které jsem následně mohl využít i v praktické části studia a nyní i ve svém zaměstnáni.

Při studiu jsem si osvojil různé metodiky s využitím s nejrůznějších přístrojů (laboratorní-poloprovozní bioreaktory, HPLC, průtoková cytometrie a další). Během doktorského studia jsem se naučil samostatnosti při řešení různých problematik, vyhledávat a zpracovávat informační zdroje a zároveň si efektivně zorganizovat a rozvrhnout svou práci. Během studia jsem také poznal nejen mnoho významných osobností vědecké sféry, ale také mnoho celoživotních přátel.


 ◳ medailonek_vscht_Kačenka Valentíková_w (jpg) → (originál)Kateřina Valentiková

Vystudovaný obor na VŠCHT

Biotechnologie

Téma disertační práce

Faktory ovlivňující obsah výživově prospěšných látek ve vínech (vedoucí diplomové práce doc. Ing. Irena Jarošová Kolouchová, Ph.D.)

Současná pracovní pozice

Gennet, Imunologická laboratoř. Název mé pozice byl vysokoškolský pracovník pod odborným dohledem. Ve zkratce jsem byla napůl v laboratoři a napůl jako vysokoškolský pracovník u vyhodnocování naměřených výsledků, vyzkoušela jsem si tedy vše, co šlo. Laboratoř se primárně zabývá zjišťováním imunologickych příčin neplodnosti, každopádně obsahuje i alergologickou sekci, kde dochází ke stanovení příslušných alergenů.

Pracovní pozice obsahovala několik stanovišť, od příjmu vzorků, zadání vzorků do systému, zpracování vzorků až k měření vzorků příslušnými imunologickými metodami.

Nejvíce využívanými metodami byla ELISA a průtoková cytometrie, přičemž měření probíhalo buď ručně nebo pomocí speciálních přístrojů.

Jak mě studium na VŠCHT připravilo na současnou práci

Studium na VŠCHT mi zajistilo vědomostní základ ve velmi širokém spektru. Získala jsem znalosti nejen z biotechnologií, ale i z biochemie, molekulární biologie a mnoha dalších důležitých předmětů, díky kterým jsem nakonec bez obtíží mohla pracovat i v jiném, než vystudovaném oboru.

Rovněž mě dané studium naučilo vyhledávat informace, vytáhnout si z nalezených informací, to důležité, co potřebuji a plně to využít. Tyto schopnosti jsou velmi přínosné v jakékoliv pracovní pozici.


 ◳ Václavíková (jpg) → (originál)Zuzana Václavíková

Vystudovaný obor na VŠCHT

Biotechnologie léčiv

Učitelství odborných předmětů

Téma diplomové práce

Zavedení a ověření lentivirového systému pro in vivo testování a charakterizaci inhibitorů skládání částic HIV-1 (školitel prof. Dr. Ing. Michaela Rumlová)

Současná pracovní pozice

Gymnázium Karla Čapka Dobříš. Učení předmětu chemie. Učím studenty teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti chemie, případně předmětů příbuzných.

Jak mě studium na VŠCHT připravilo na současnou práci

Především jsem se na VŠCHT naučila odborné znalosti, a také praktické dovednosti. Jsem díky studiu schopna kriticky posoudit různé informace, které ke mně přichází a dokážu je studentům přiblížit. Udělala jsem si představu, jaké má lidstvo nástroje a schopnosti, co se týče oblasti lidského zdraví. A především mi VŠCHT otevřela oči v tom, jak zajímavý je svět chemických reakcí v našem těle a jaký je tedy život zázrak :-)

Prostě jděte studovat VŠCHT! :-)


 ◳ medailonek_vscht_Fanoušek Szilvasi_w (jpg) → (originál)František Szilvási

Vystudovaný obor na VŠCHT

Biotechnologie a bioinženýrství

Téma diplomové práce

Vliv suroviny a zákvasu na senzorický profil ovocných destilátů (vedoucí diplomové práce doc. Ing. Irena Jarošová Kolouchová, Ph.D.)

Současná pracovní pozice

Novavax CZ a.s. V Novavaxu pracuji jako procesní technolog se zaměřením na downstream proces. Na své pozici zajišťuji konzistentnost procesu v rámci platných GMP požadavků a zároveň zodpovídám za kvalitu a výtěžek produktu. Nedílnou součástí je monitoring a shromažďování dat z procesu na základě kterých podávám návrhy na jeho zlepšení a s jejichž pomocí koordinuji systematické řešení problémů – „troubleshooting“. V neposlední řadě vedu a koordinuji aktivity související s transferem procesu z vývojové fáze do provozního měřítka – „technology transfer“.

Jak mě studium na VŠCHT připravilo na současnou práci

Během studia na VŠCHT jsem získal komplexní vědomosti z oblasti genetiky, biologie, analytických metod a chemického inženýrství. VŠCHT mě naučila rozlišovat relevantní zdroje informací, samostatně řešit náročné úkoly a její značka mi zároveň zajistila výhodu na trhu práce. Umožnila mi studium v zahraničí, díky kterému jsem zdokonalil své jazykové dovednosti, které v současném zaměstnání využívám každý den.

Ohlédnu-li se zpět, VŠCHT by byla opět mojí jasnou volbou pro vysokoškolské studium. Díky podporujícím pedagogům a přátelskému kolektivu patřilo studium na této vysoké škole k nejhezčím obdobím mého života.


 ◳ medailonek_vscht_Janička Drbohlavova_w (jpg) → (originál)Jana Melicharová (Drbohlavová)

Vystudovaný obor na VŠCHT

Biotechnologie

Téma diplomové práce

Vliv extraktů Vitis vinifera na biofilm rodu Candida (vedoucí diplomové práce doc. Ing. Irena Jarošová Kolouchová, Ph.D.)

Současná pracovní pozice

Před mateřskou dovolenou SOTIO Biotech. SOTIO je biotechnologická společnost, která vyvíjí další generaci účinných imunoterapií pro pacienty s rakovinou. V SOTIO jsem pracovala na pozici kontroly kvality protinádorových vakcín na rakovinu prostaty, vaječníků a plic. Testovala jsem vstupní suroviny až po finální produkty, které následně byly podávány konkrétním pacientům.

Jak mě studium na VŠCHT připravilo na současnou práci

VŠCHT mi přinesla široké znalosti v mnoha oborech. Během studia jsem zjistila, který obor mě baví a jakým směrem se chci dále rozvíjet. Jak na bakalářskou, tak diplomovou práci jsem si vybrala ústav Biotechnologie, kde mě naučili samostatné práci v laboratoři, časově si rozvrhnout práci, jak se chovat ve sterilním prostředí a velmi dobře mě připravili na závěrečné obhajoby bakalářské/diplomové práce.

Na ústavu Biotechnologie panuje přátelská atmosféra, vždy jsem tam chodila moc ráda a to i po ukončení studia. Naučila jsem se tam mnoho věcí, které jsem uplatnila, jak v profesním, tak v osobním životě.


 ◳ medailonek_vscht_Martina Talabajová (jpg) → (originál)Martina Talabajová

Vystudovaný obor na VŠCHT

Biotechnologie a bioinženýrství

Téma diplomové práce

Vplyv technologických postupov na obsah polyfenolov v bielych vínach (vedoucí diplomové práce doc. Ing. Irena Jarošová Kolouchová, Ph.D.)

Současná pracovní pozice

Národní centrum tkání a buněk - NCTB je tkanivové zariadenie, ktoré zabezbečuje výrobu a distribúciu ľudských tkanivových transplantátov. V NCTB pracujem na pozícií člena spracovateľského týmu. Na starosť mám výrobu tkanivových transplantátov, ktoré zahŕňaju rohovkové, kožné, muskoskeletárne a placentové transplantáty.

Jak mě studium na VŠCHT připravilo na současnou práci

Štúdium na VŠCHT ma do pracovného procesu pripravilo vynikajúco. Široký záber predmetov a informácií z nich plynúcich mi umožnilo rýchle začlenenie sa do práce, rovnako ako disciplína a trpezlivosť, ktorej som sa naučila pri práci v laborke. Škola ma jednoznačne pripravila aj na zvládanie náročných projektov a dobrému rozvrhnutiu si svojich poviností, či už v práci alebo mimo nej.

Ako sa hovorí na študentské časy sa spomína najkrajšie. Pre mňa sa o to veľmi veľkou mierou  postarali pedagógovia a ostatní ľudia z ústavu biotechnólógie, kde vždy vládla priateľská atmosféra a o pomoc, či už v štúdiu alebo neskôr pri písaní bakalárky/diplomky  nebola núdza. Jednoznačne odporúčam všetkými desiatimi štúdium na VŠCHT.

                                                                                                                                                                

Aktualizováno: 26.1.2023 12:20, Autor: Martin Halecký

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Ústav biotechnologie, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi