Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚB → Ústav → Zaměstnanci → doc. Ing. Barbora Branská, Ph.D.
iduzel: 17511
idvazba: 21811
šablona: stranka
čas: 23.5.2024 02:50:34
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 17511
idvazba: 21811
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ub.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/ustav/zamestnanci/branska'
iduzel: 17511
path: 8548/5338/5339/5342/7872/7875/17511
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

doc. Ing. Barbora Branská, Ph.D.

Kontakty

místnost: 

 AS55

telefon: 

+420 220 44 5016

e-mail:  

 barbora.branska@vscht.cz

vědecké identifikátory

ResearcherID: G-6429-2019 

Scopus ID: 45560997100 

ORCID: 0000-0001-6536-7063 

RIV vedidk: 5757770  

Vzdělání a zkušenosti

1997–2002   Magisterské studium, VŠCHT Praha, Biochemie a biotechnologie (Ing.) 
2002–2007   Doktorské studium, VŠCHT Praha, Biochemie a biotechnologie (Ph.D.)
2007-2023   Odborný asistent na VŠCHT Praha, ÚB 
2023-dosud Docent v oboru biotechnologie, VŠCHT Praha, ÚB 

Pedagogika

 • výuka buněčné biologie a podíl na výuce biotechnologických předmětů pro bakalářské a magisterské studenty v českých i anglických studijních programech  
 • vedoucí bakalářských, magisterských a doktorských kvalifikačních prací 

Věda a výzkum

 • Biotechnologická produkce biopaliv a dalších látek s přidanou hodnotou z obnovitelných surovin/odpadů  
 • Využití nestandardních substrátů  
 • Design biotechnologických procesů aerobní/anaerobní  kultivace mikroorganismů 
 • Studium fyziologie mikroorganismů, analýza mikrobiálních populací pomocí světelné mikroskopie, fluorescenční mikroskopie, průtokové cytometrie, fluorimetrie, ve spojení s transkriptomickou analýzou   

Účast na projektech v posledních 5 letech:

 • Inhibitors from bio-waste processing: challenge or opportunity for biotechnological production of chemicals by clostridia? GA23-06941S, poskytovatel: GAČR, Standardní projekty, řešitel: doc. Ing. Barbora Branská, Ph.D., období řešení: 2023-2025 
 • Nová řešení v oblasti snižování energetické náročnosti a snižování emisí v biorafinačních procesech a zemědělství, TN02000044/01, poskytovatel TAČR, program NPO, řešitel: Ing. Olga Šolcová, DSc., období řešení: 2023-6/2026 
 • Biorafinace a cirkulární ekonomika pro udržitelnost (BIOCIRKL), TN02000044, poskytovatel TAČR, program NCK, řešitel: Ing. Olga Šolcová, DSc., období řešení: 2023-2028  
 • Národní Centrum kompetenceBiorafinace jako oběhové technologie“ (TN01000048), poskytovatel TAČR, hlavní řešitel Ing. Olga Šolcová, DSc., období řešení: 2019-2022  
 • Vztah mezi efluxem butanolu a tolerancí k butanolu u klostridií, č. 17-00551S, Poskytovatel GAČR, řešitel: doc. P. Patáková, spoluřešitel: prof. I. Provazník, PhD, VUT Brno, období řešení 2017-2019 
 • Výroba butanolu a kyseliny jantarové/mléčné z lignocelulózové biomasy, LTACH 17006, poskytovatel MŠMT, hlavní řešitel: prof. Melzoch K., období řešení: 2017-2019 
 • Centrum kompetence pro výzkum biorafinací TE01020080, hlavní řešitel Ing. Olga Šolcová, CSc., DSc., období řešení: 2012 - 2019 

Publikační a realizační činnost:

Publikace ve vědeckých časopisech: 

Kolek, J;  Driml, M; Kumzák, M; Soukup, P; Szendzielarz, F; Simera, M; Branská, B; Patáková, P. Use of common carp waste for pigment production by Monascus purpureus. Kvasny Prumysl 2023, Volume 69, pp. 686-691. DOI10.18832/kp2023.69.686  

   

Petra Patakova, Barbora Branska, Maryna Vasylkivska, Katerina Jureckova, Jana Musilova, Ivo Provaznik, Karel Sedlar, Transcriptomic studies of solventogenic clostridia, Clostridium acetobutylicum and Clostridium beijerinckii. Biotechnology Advances 2022, Volume 58, 107889, ISSN 0734-9750, https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2021.107889, IF 14,227; počet citací 

   

Sedlar K., Nykrynova M., Bezdicek M., Branska B., Lengerova M., Patakova P., Skutkova H. Diversity and Evolution of Clostridium beijerinckii and Complete Genome of the Type Strain DSM 791(T). Processes 2021, 9(7), 1196, IF 2,847, Q3, OA  

   

Sedlar K., Vasylkivska M., Musilova J., Branska B., Provaznik I., Patakova P. Phenotypic and genomic analysis of isopropanol and 1,3-propanediol producer Clostridium diolis DSM 15410. Genomics 2021, 113(1), 1109-1119, IF 5,739, Q1.  

   

Jureckova K., Raschmanova H., Kolek J., Vasylkivska M., Branska B., Patakova P., Provaznik I. Identification and validation of reference genes in Clostridium beijerinckii NRRL B-598 for RT-qPCR using RNA-Seq data. Frontiers in Microbiology 2021, 12, 640054, OA, Q1, IF 5,640  

   

Husakova, M., Plechata, M., Branska, B., Patakova, P. , Effect of a Monascus sp. Red Yeast Rice Extract on Germination of Bacterial Spores, Frontiers in Microbiology, 2021, 12 (1254). OA, Q1, IF 5,640  

   

Branska B., Vasylkivska M., Raschmanova H., Jureckova K., Sedlar K., Provaznik I., Patakova P. (2020) Changes in efflux pump activity of Clostridium beijerinckii throughout ABE fermentation. Applied Microbiology and Biotechnology, https://doi.org/10.1007/s00253-020-11072-2  

   

Patakova, P., Kolek, J., Jureckova, K., Branska, B., Sedlar, K., Vasylkivska, M. and Provaznik, I. (2020), Deeper below the surface—transcriptional changes in selected genes of Clostridium beijerinckii in response to butanol shock. MicrobiologyOpen e1146. https://doi.org/10.1002/mbo3.1146  

   

Vasylkivska Maryna, Branska Barbora, Sedlar Karel, Jureckova Katerina, Provaznik Ivo, Patakova Petra. Phenotypic and Genomic Analysis of Clostridium beijerinckii NRRL B-598 Mutants With Increased Butanol Tolerance, Front. Bioeng. Biotechnol., 05 November 2020 | https://doi.org/10.3389/fbioe.2020.598392  

   

Paulova L., Chmelik J., Branska B., Patakova P., Drahokoupil M., Melzoch K. Comparison of Lactic Acid Production by L. casei in Batch, Fed-batch and Continuous Cultivation, Testing the use of Feather Hydrolysate as a Complex Nitrogen Source. Braz. arch. biol. technol. (2020)  63: e20190151. IF 0,579 Q4  

   

Branska B., Fořtová L., Dvořáková M., Liu H, Patakova P., Zhang J, Melzoch M, Chicken feather and wheat straw hydrolysate for direct utilization in biobutanol production, Renewable Energy,Volume 145, 2020, p. 1941-1948,ISSN 0960-1481,https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.07.094.   

   

Sedlar K, Kolek J, Gruber M, Jureckova K, Branska B, Csaba G, Vasylkivska M, Zimmer R, Patakova P, Provaznik I. A transcriptional response of Clostridium beijerinckii NRRL B-598 to a butanol shock. Biotechnol Biofuels. 2019 Oct 13;12:243. doi: 10.1186/s13068-019-1584-7. PMID: 31636702; PMCID: PMC6790243.  

   

Vasylkivska M, Jureckova K, Branska B, Sedlar K, Kolek J, Provaznik I, Patakova P. Transcriptional analysis of amino acid, metal ion, vitamin and carbohydrate uptake in butanol-producing Clostridium beijerinckii NRRL B-598. PLoS One. 2019 Nov 7;14(11):e0224560. doi: 10.1371/journal.pone.0224560. PMID: 31697692; PMCID: PMC6837493.  

   

Patrovsky M, Sinovska K, Branska B, Patakova P. Effect of initial pH, different nitrogen sources, and cultivation time on the production of yellow or orange Monascus purpureus pigments and the mycotoxin citrinin. Food Sci Nutr. 2019 Sep 27;7(11):3494-3500. doi: 10.1002/fsn3.1197. PMID: 31763000; PMCID: PMC6848812.  

   

Lin, Z., Liu, H., Wu, J., Patakova, P., Branska, B., Zhang, J. Effective continuous acetone–butanol–ethanol production with full utilization of cassava by immobilized symbiotic TSH06. Biotechnol Biofuels 12, 219 (2019) doi:10.1186/s13068-019-1561-1  

   

Patakova P.; Branska B.; Sedlar K.; Vasylkivska M.; Jureckova K.; Kolek J.; Koscova P.; Provaznik I., Acidogenesis, solventogenesis, metabolic stress response and life cycle changes in Clostridium beijerinckii NRRL B-598 at the transcriptomic level. Scientific reports 2019, 9(1), 1371.  

   

Sedlář K., Koščová P., Vasylkivska M., Branska B., Kolek J., Kupková K., Patáková P., Provazník I.: Transcription profiling of butanol producer Clostridium beijerinckii NRRL B-598 using RNA-Seq. BMC Genomics 19(1):415 (2018), IF 3,73, Q1  

   

   

Raschmanová, H., Paulová, L., Branská, B. Knejzlík Z, Melzoch K, Kovar K. Production and cleavage of a fusion protein of porcine trypsinogen and enhanced green fluorescent protein (EGFP) in Pichia pastoris Folia Microbiol (2018) 63: 773  

   

Gharwalová L, Paulová L, Patáková P, Branská B, Melzoch K. Use of wheat straw and chicken feather hydrolysates as a complete medium for lactic acid production. Czech J Food Sci. 2018;36(2).   

   

Branska B, Pechacova Z, Kolek J, Vasylkivska M, Patakova P. Flow cytometry analysis of Clostridium beijerinckii NRRL B-598 populations exhibiting different phenotypes induced by changes in cultivation conditions. Biotechnol Biofuels 2018 Dec 6 11(1):99  

   

Kolek J, Diallo M, Vasylkivska M, Branska B, Sedlar K, López-Contreras AM, et al. Comparison of expression of key sporulation, solventogenic and acetogenic genes in C. beijerinckii NRRL B-598 and its mutant strain overexpressing spo0A. Appl Microbiol Biotechnol. 2017;101(22).  

   

Patakova P, Kolek J, Sedlar K, Koscova P, Branska B, Kupkova K, et al. Comparative analysis of high butanol tolerance and production in clostridia. Biotechnol Adv. 2017  

   

Kolek J, Branska B, Drahokoupil M, Patakova P, Melzoch K. Evaluation of viability, metabolic activity and spore quantity in clostridial cultures during ABE fermentation. FEMS Microbiol Lett. 2016;363(6).   

   

Stiborova H, Branska B, Vesela T, Lovecka P, Stranska M, Hajslova J, et al. Transformation of raw feather waste into digestible peptides and amino acids. J Chem Technol Biotechnol. 2016;91(6).   

   

Paulová P., Patáková P., Branská B., Rychtera M., Melzoch K.: Lignocellulosic ethanol: Technology design and its impact on process efficiency. Biotechnol. Adv. 33: 1091-1107 (2015). IF 9,015  

   

Sedlář K., Kolek J., Škutková H., Branská B., Provazník I., Patáková P.: Complete genome sequence of Clostridium pasteurianum NRRL B-598, a non-type strain producing butanol. J. Biotechnol. 214: 113-114 (2015). IF 2,871  

   

Gallazzi A., Branská B., Marinelli F., Patakova P.: Continuous production of n-butanol by Clostridium pasteurianum DSM 525 using suspended and surface-immobilized cells. J. Biotechnol. 216: 29-35 (2015). IF 2,871  

   

Patakova P., Linhova M., Vykydalova P.,  Branska B., Rychtera M., Melzoch K., Use of fluorescent staining and flow cytometry for monitoring physiological changes in solventogenic clostridia, Anaerobe 29, 113-117 (2014)   

   

Linhová M., Branská B., Patáková P., Lipovský J., Fribert P., Rychtera M., Melzoch K., Rapid flow cytometric method for viability determination of solventogenic clostridia, Folia Microbiol. 57, 307-311 (2012)  

   

Branská B., Linhová L., Patáková P., Paulová L., Melzoch K.: Stanovení viability mikroorganismů pomocí fluorescenční analýzy. Chem. Listy 105, 586-593 (2011). ISSN 0009-2770  

   

Paulová L., Hyka P., Branská B., Melzoch K., Kovar K.: Use of a mixture of glucose and methanol as substrates for the production of recombinant trypsinogen in continuous cultures with Pichia pastoris Mut+. J. Biotechnol. 157(1) 180-188 (2011), ISSN: 0168-1656  

   

Application of flow cytometry to Saccharomyces cerevisiae population analysis By: Sekavova, B; Melzoch, K; Paulova, L; et al. CHIMIA  Volume: 59   Issue: 10   Pages: 745-748   Published: 2005   

   

Electrodialysis as a useful technique for lactic acid separation from a model solution and a fermentation broth By: Habova, V; Melzoch, K; Rychtera, M; et al. Conference: PERMEA 2003 Conference Location: Tatranske Matiliare, SLOVAKIA Date: SEP 07-11, 2003 DESALINATION  Volume: 162   Issue: 1-3   Pages: 361-372   Article Number: PII S0011-9164(04)00070-0   Published: MAR 10 2004   

   

Thermophilic bacteria colony growth and its consequences in the food industry By: Melzoch, K; Votruba, J; Sekavova, B; et al. CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES  Volume: 22   Issue: 1   Pages: 1-8 Published: FEB 2004   

 

Kapitoly v knihách: 

Chapter 8 - Microbial production of butanol from food industry waste, in Food Industry Wastes: Assessment and Recuperation of Commodities, Patakova P. , Branska B. , Lin Z. , Wu P. , Zhou Y. , Drahokoupil M. , Liu H. , Zhang J., Melzoch K. 2nd edition, Kosseva V., Webb C. (eds.), Elsevier, Academic Press, 2020, Pages 163-180, ISBN 9780128171219, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817121-9.00008-5. 

 

Comparison of Suspended and Surface-immobilized Clostridium pasteurianum 

Cultures Performance during Continuous Butanol Production 

Branska B., Patakova P., Melzoch K. In: BIOREFINING in the 21st Century,  Editors: Olga Šolcová, Jiří Hanika, Pavel Topka, ISBN: 978-80-86186-02-3 

  

Application of Flow Cytometry in Analysis of Fitness of Microbial Producers 

Vasylkivska M., Branska B., Patakova P. In: BIOREFINING in the 21st Century,  Editors: Olga Šolcová, Jiří Hanika, Pavel Topka, ISBN: 978-80-86186-02-3 

  

Patakova P, Branska B, Patrovsky M. Monascus Secondary Metabolites. In: Merillon J-M, Ramawat GK, editors. Fungal Metabolites. Cham: Springer International Publishing; 2016. p. 1–31 

 

 

Aplikované výstupy 

  

Patenty: 

Patáková P., Branská B., Paulová L., Stiborová H., Lovecká P. a dalšíÚplné kultivační médium pro mikrobiální produkci etanolu nebo butanolu, způsoby jeho výroby a způsoby výroby etanolu a butanolu, CZ Patent č.306795, VŠCHT Praha, Briklis s.r.o., EcoFuel Laboratories, s.r.o., datum udělení 30.5. 2017.  

Lovecká P., Vrchotová B., Demnerová K., Stiborová H., Patáková P., Branská B., Kaštánek P., Jandejsek Z., Fulín T.,  Způsob produkce polyhydroxyalkanoátů z vedlejších živočišných produktů. CZ Patent č. 308902, datum udělení 7.7. 2021. 

Užitné vzory: 

  

Drahokoupil M., Branská B., Paulová L., Patáková P., Melzoch K., Kaštánek P., Kronusová O., Jandejsek Z. Zařízení pro odběr suspenzních anaerobních vzorků z bioreaktoru. PUV 2018-35299 

  

Branská B., Patáková P., Stiborová H., Lovecká P., Demnerová K., Melzoch K., Jandejsek Z., Kaštánek P. Živná složka kultivačních médií pro mikroorganismy. PUV 2019-36153. 

Branská B., Patáková P., Melzoch K., Jandejsek Z. Probiotický přípravek pro psy na bázi vedlejších živočišných produktů. Užitný vzor, PUV 2022-39725, UV 36 249, zapsán 9.8. 2022 

  

  

Funkční vzorek, Gfunk: 

  

Branská B., Hajlová J., Jírů J., Kolek J., Melzoch M., Patáková P., Patrovský M., Paulová L., Stránská M., kaštánek P., Svátek A.  Úplné kultivační médium pro mikrobiální produkci etanolu nebo butanolu. 2016 Fukční vzorek: RIV/60461373:22330/16:43913484 

  

Branská B., Drahokoupil M., Melzoch K., Patáková P.,, Hybridní bioreaktor pro kontinuální produkci mléčné kyseliny z odpadních surovin v kombinovaném submersním a imobilizovaném uspořádání. Funkční vzorek: RIV/60461373:22330/19:43918374 

  

Branská B., Melzoch K., Patáková P., Jandejsek Z.. Probiotický přípravek pro psy vyrobený ze zbytků po enzymové hydrolýze vedlejších živočišných produktů, 2020, Funkční vzorek RIV/60461373:22330/20:43921121. 

  

Branská B., Melzoch K., Patáková P., Jandejsek Z. Probiotického přípravku pro psy z hydrolyzátu VŽP ze zpracování drůbeže. Funkční vzorek, 2021. RIV/60461373:22330/21:43922815 

  

   

Ověřené technologie:

  

Paulová L., Branská B., Melzoch K. - Zavedení technologie přítokované kultivace kvasinky Pichia pastoris pro produkci rekombinantího proteinu (2008). Ověřená technologie. RIV/60461373:22330/08:00021084 

  

Branská B., Patáková P., Drahokoupil M., Melzoch K., Přímé zpracování obtížně fermentovatelných lignocelulózových hydrolyzátů na biobutanol přítokovanou kultivací. 2019, Ověřená technologie. RIV/60461373:22330/19:43918377Smlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje č.107-2019.  

  

 Poloprovozy: 

  

Branská B., Drahokoupil M., Patáková P., Vasylkivska M., Paulová L., Melzoch K., Jandejsek Z., Fulín T., Svátek A., Kaštánek P.: Hydrolýza a frakcionace lignocelulosových materiálů. Poloprovoz. 2017 RIV/60461373:22330/17:43913302 

  

Drahokoupil M., Branská B., Vasylkivska M., Patáková P., Melzoch K., Jandejsek Z., Fulín T., Kaštánek P., Svátek A. Produkce kyseliny mléčné ze zemědělských a potravinářských odpadů, Poloprovoz., 2018. RIV/60461373:22330/19:43918379 

  

 

 

Zájmy 

Hory a bílé víno. 

 

 

 

Aktualizováno: 9.4.2024 21:11, Autor: Jana Michailidu

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Ústav biotechnologie, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi