Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚB → Věda a výzkum → Publikační aktivita → Publikační aktivita 2011
iduzel: 15467
idvazba: 22306
šablona: stranka
čas: 30.1.2023 23:26:15
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 15467
idvazba: 22306
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ub.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 15467
path: 8548/5338/5339/5342/5355/7884/15467
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Publikační aktivita 2011

Hudcova T., Halecky M., Kozliak E., Stiborova M., Paca J,: Aerobic degradation of 2,4-dinitrotoluene by individual bacterial strains and defined mixed population in submerged cultures, Journal of Hazardous Materials 192(2), 605-613 (2011), ISSN 0304-3894, IF 3,723 (on-line)

Paca J, Halecky M., Hudcova T, Paca J. Jr., Stiborova M., Kozliak E.: Factors influencing the aerobic biodegradation of 2,4-dinitrotoluene in continuous packed bed reactors, Journal of Environmental Science and Health, Part A 46(12), 1328-1337 (2011), ISSN 1093-4529, IF 1,107 (on-line)

Turek M., Vilimkova L., Kremlackova V., Paca J. Jr, Halecky M., Paca J., Stiborova M.: Isolation and partial characterization of extracellular NADPH-dependent phenol hydroxylase oxidizing phenol to catechol in Comamonas testosteroni. Neuroendocrinology Letters 32(Suppl. 1), 101-109, (2011) ISSN 0172-780X, IF 1,621 (on-line)

Kuřec M., Brányik T.: The role of physicochemical interactions and FLO genes expression in the immobilization of industrially important yeasts by adhesion. Colloid. Surf. B-Biointerfaces 84(2), 491-497 (2011). ISSN 0927-7765, IF 2,780 (on-line)

Mota A., Novak P., Macieira F., Vicente A.A., Teixeira J.A., Šmogrovičová D., Brányik T.: Formation of flavor-active compounds during continuous alcohol-free beer production: the influence of yeast strain, reactor configuration, and carrier type. J. Am. Soc. Brew. Chem. 69(1), 1-7 (2011). ISSN 0361-0470, IF 1,068 (on-line)

Brányiková I., Maršálková B., Doucha J., Brányik T., Bišová K., Zachleder V., Vítová M.: Microalgae-novel highly efficient starch producers. Biotechnol. Bioeng. 108(4), 766-776 (2011). ISSN 0006-3592, IF 3,700 (on-line)

Brányik T., Silva D.P., Baszczyňski M., Lehnert R., Almeida e Silva J.B.: A review of methods of low alcohol and alcohol-free beer production. J. Food. Eng. 108, 493-506 (2012), ISSN 0260-8774, IF 2,168 (on-line)

Siříšťová L., Luhovy R., Sigler K., Rezanka T.: Biosynthesis of omega-alicyclic fatty acids induced by cyclic precursors and change of membrane fluidity in thermophilic bacteria Geobacillus stearothermophilus and Meiothermus ruber. Extremophiles 15, 423-429 (2011). ISSN 1431-0651, 2,160 (on-line)

Řezanka T., Siříšťová L., Schreiberová O., Řezanka M., Masák J., Melzoch K., Sigler K.: Pivalic acid acts as a starter unit in a new fatty acid and antibiotic biosynthetic pathway in Alicyclobacillus, Rhodococcus, and Streptomyces. Environ. Microbiol. 13, 1577-1589 (2011). ISSN 1462-2912, IF 5,537 (on-line)

Řezanka T., Siříšťová L., Matoulková D., Sigler K.: Hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) - ESI-MS/MS of plasmalogen phospholipids from Pectinatus bacterium. Lipids 46, 765-780 (2011). ISSN 0024-4201, IF 2,151 (on-line)

Řezanka T., Siříšťová L., Sigler K.: Rhamnolipid-producing thermophilic bacteria of species Thermus and Meiothermus. Extremophiles 15, 697-709 (2011). ISSN 1431-0651, 2,160 (on-line)

Krulikovská T., Jarošová E., Patáková P.: Evaluation of Rhodotorula Growth on Solid Substrate via a Linear Mixed Effects Model, Czech J. Food Sci. 29 (4), 400-410 (2011), ISSN 1212-1800, IF 0,413 (on-line)

Řezanka T., Schreiberova O., Čejková A., Siegler K.: The genus Dracunculus - a source of triacylglycerols containing odd-numbered omega-phenyl fatty acids. Phytochemistry 72(14-15), 1914-1925 (2011), ISSN 0031-9422, IF 3,335 (on-line)

Magalhaes P.J., Carvalho A.B., Gonçalves L.M., Pacheco J.G., Guido L.F., Brányik T., Rodrigues P.G., Kuncová G., Dostálek P., Barros A.A.: The impact of xanthohumol on a brewing yeast's viability, vitality and metabolite formation. J. Inst. Brew. 117(3) 368-376 (2011), ISSN 0046-9750, IF 0,897 (on-line)

Paulová L., Hyka P., Branská B., Melzoch K., Kovar K.: Use of a mixture of glucose and methanol as substrates for the production of recombinant trypsinogen in continuous cultures with Pichia pastoris Mut+. J. Biotechnol. 157(1) 180–188 (2011), ISSN: 0168-1656, IF 2,970 (on-line)

Štěrba K., Dostálek P., Karabín M.: Moderní metody využívané při přípravě vzorků pro stanovení alkoholů, esterů a kyselin v pivu. Chem. Listy 105(8), 603-610 (2011). ISSN 0009-2770, IF 0,620 (on-line)

Jebavá I., Fiala J., Petříková A., Ulbrich P., Plocková M.: Stanovení autolýzy Lactobacillus helveticus pomocí Gramova barvení a průtokové cytometrie, Chem. Listy 105, 697-701 (2011) ISSN 1213-7103, 0009-2770 , IF 0,620 (on-line)

Smýkalová I., Horáček J., Hýbl M., Bjelková M., Pavelek M., Krulikovská T., Hampel D.: Posuzování tvarových a barevných charakteristik semen modelových plodin i v korelaci s jejich obsahovými látkami, Chem. listy 105, 138-145 (2011), ISSN 0009-2770, IF 0,620 (on-line)

Branská B., Linhová L., Patáková P., Paulová L., Melzoch K.: Stanovení viability mikroorganismů pomocí fluorescenční analýzy. Chem. Listy 105, 586-593 (2011). ISSN 0009-2770, IF 0,620 (on-line)

Patáková P, Toure SSM, Šimáček P, Čížková H, Lipovský J, Linhová M., Fribert P., Rychtera M., Melzoch K. Využití řepy cukrovky pro výrobu biobutanolu, Listy cukrov. řepař. 127, 46-49 (2011). ISSN 1210-3306, IF 0,645 (on-line)

Procházková G., Jirků V., Bartovská L., Brányik T.: Použití fyzikálně-chemických nástrojů pro predikci mikrobiální adheze. Chem. Listy 105(11) 856-863 (2011), ISSN 0009-2770 IF 0,620 (on-line)

Dostálek P., Kotlíková B., Fiala J., Jelínek L., Černý Z., Čásenský B., Mikulka J.: Stabilizers for Increased Colloidal Stability of Beer. Kvasný Prům. 57(7-8), 290-295 (2011). ISSN 0023-5830 (on-line)

Jelínek L., Dolečková M., Hudcová T., Karabín M., Dostálek P.: Profilling of Czech Hop Varieties by Means of Analyses of alfa- a beta-Bitter Acids, Essential Oils and Polyphenols. Kvasný Prům. 57(7-8), 272-276 (2011). ISSN 0023-5830 (on-line)

Patákova P., Lipovsky J., Paulova L., Linhova M., Fribert P., Rychtera, M., Melzoch K.: Continuous production of butanol by bacteria of genus Clostridium, J. Chem. Chem. Eng. 5, 124-131 (2011). ISSN 1934-7375 (on-line)

Estela-Escalante W., Rychtera M., Melzoch K., Hatta-Sakoda B., Lude?a-Cervantes Z., Sarmiento-Casavilca V., Chaquilla-Quilca G. Actividad fermentatitva de Saccharomyces ludwigii y evaluación de la síntesis de compuestos di importancia sensorial durante la fermentación de jugo de manzana. TIP Revista Especializada en Ciencias Químico-Biológicas 14(1), 2011, ISSN 1405-888X (on-line)

Paulová L., Jaisamut K., Patáková P., Rychtera M., Melzoch K.: Možnosti produkce bioetanolu z fytomasy a odpadních materiálů na bázi celulózy, Chemagazín, 5, XXI, 8-10 (2011). ISSN 1210-7409 (on-line)

Dostálek P.: Immobilized Biosorbents for Bioreactors and Commercial Biosorbents, p.285-300, in: Microbial Bisorption of Metals. Kotrba P., Macková M., Macek T. (eds), ISBN 978-94-007-0442-8, Springer, Berlin (2011)

Řezanka T., Čejková A. Masák J.: Natural Products: Strategic Tools for Modulation of Biofilm Formation, Studies in Natural Products Chemistry, 40 stran, Elsevier Science Publishers, Amsterdam. (v tisku)

Patáková P., Maxa D., Rychtera M., Linhová L., Fribert P., Mužíková Z., Lipovský J., Paulová L., Pospíšil M. Šebor G., Melzoch K.: Perspectives of biobutanol production and use, str. 243-266 In: Biofuel`s engineering process technology, Bernandes M.A.D.S. (ed.), ISBN 978-953-307-480-1, InTech, Rijeka, Croatia (2011) (on-line)

Dostálek P., Hudcová T., Kinčl T., Jelínek L., Karabín M.: Xanthohumol - biologicky aktivní látka chmele - možnosti zvýšení jejího obsahu v pivu, str.195-207, in: Chmelařská ročenka 2011, 302 stran. ISBN 978-80-86576-42-8, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský a.s., Praha (2011)

Rychtera M.: Fermentační technologie, str. 264 - 293. In: Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob, Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (eds.). KEY Publishing s.r.o., Ostrava. 502 stran. 2011. ISBN 978-80-7418-086-6

Rychtera M.: Enzymové technologie, str. 294 - 313. In: Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob, Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (eds.). KEY Publishing s.r.o., Ostrava. 502 stran. 2011. ISBN 978-80-7418-086-6

Melzoch K.: Membránové separace, str. 203 - 217. In: Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob, Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (eds.). KEY Publishing s.r.o., Ostrava. 502 stran. 2011. ISBN 978-80-7418-086-6

Melzoch K.: Chromatografické separace a iontová výměna, str. 217 - 224. In: Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob, Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (eds.). KEY Publishing s.r.o., Ostrava. 502 stran. 2011. ISBN 978-80-7418-086-6

Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři knihy): Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob,. KEY Publishing s.r.o., Ostrava. 502 stran. 2011. ISBN 978-80-7418-086-6

Aktualizováno: 14.9.2015 13:13, Autor: Martin Halecký

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Ústav biotechnologie, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi